Incasso Lid

Voor aanmelding als incasso lid van de IJsclub Terheijden dient u het inschrijfformulier

geheel gevuld en voorzien van de handtekening van de rekeninghouder in gesloten envelop te adresseren naar:

IJsclub Terheijden,

P/a Hondsdraf 13,

4844 HD Terheijden.

Let op:

Uw aanmelding dient uiterlijk 15 december a.s. binnen zijn.

Bij ontvangst na 15 december kan het lidmaatschap slechts het eerstkomend seizoen ingaan!!
Voor download van het inschrijfformulier klik hier: Aanmeldformulier-lidmaatschap-2023-2024